Instrucións para a realización de autoliquidacións para o rexistro no Imposto de Vehículos Automotores

Descrición do proceso


Mediante este procedemento pode obter o documento do primeiro pago do imposto para realizar a matrícula do vehículo e o rexistro nos bancos de datos do Concello e da Xefatura Provincial de Tráfico.

Quen debe realizar o procedemento?


Este procedemento pódeo realizar tanto o propietario tributábel do vehículo coma o seu propio representante.

Como pode facer o proceso??


Ten dúas opcións para realizar o procedemento:

 • Persoalmente na sede do concello.lolo
 • Por internet, facendo uso de este portal

Autoliquidación a través de Internet


Para facer o proceso a través de Internet é preciso realizar as seguintes tarefas:

 1. Cubra o formulario que aparece premendo sobre o nome do trámite (000008 - AUTOLIQUIDACIÓN DE VEHÍCULOS) ou sobre a icona da @ (Iniciar Trámite) na pantalla anterior.
 2. Realizar a confirmación dos datos inseridos.
 3. Imprimir o documento de autoliquidación que aparece na pantalla.
 4. Con este documento, o pago aos bancos listados no anexo ao documento.

Prazos


A autoliquidación por alta dun vehículo é preciso realizala ao mercar un vehículo novo no prazo de 30 días hábiles dende a data de compra e antes da súa matriculación

Documentación necesaria


Para finalizar o procedemento debe solicitar a matrícula na Xefatura Provincial de Tráfico, que precisará da seguinte documentación:

 • Tarxeta de inspección técnica do vehículo.
 • Número de identificación fiscal do propietario do vehículo.
 • Un documento que acredite o pagamento da autoliquidación por alta do vehículo

Instrucións para o recheo da autoavaliación


Datos do Adquirente

Debe ter o nome completo e enderezo da persoa física ou xurídica que apareza como titular do vehículo no permiso de circulación.


Os datos representativos

Se é preciso, aportarase o nome e enderezo da persoa que actúa como representante do titular


Datos do vehículo

Consigne os datos que figuran no certificado de características técnicas do vehículo.


Domicilación Bancariaaaaa

Se desexa domiciliar o pago do imposto para futuros exercicios, debe cubrir a información bancaria neste lugar, así como indicar a relación que mantén co titular da devandita conta


Non esqueza facer a autorización para cargo en conta no seu banco.


Cotas


As taxas anuais para os distintos tipos de vehículos de acordo coa súa capacidade fiscal son:


Poboación*

Regulamentos de aplicación


 • Ordenanza Fiscal Municipal do Imposto sobre Vehículos Automotores.
 • Texto refundido da Lei Reguladora das Finanzas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004.
 • Lei 58/2003 de 17 de decembro, Xeral Tributaria.