Castelán  |  
Estás en: Iniciación Benvida Requisitos

Requisitos

Este Portal de Servizos Telemáticos está desenvolvido baseado na tecnoloxía Xava, así como cumprindo os requisitos de accesibilidade establecidos pola Lei de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, para os sitios web de Administracións Públicas.

Navegadores

Para a súa correcta utilización deberá acceder a el mediante:

  • Internet Explorer versión 6 ou superior. Pode descargalo aquí
  • Microsoft Edge versión 44.0 ou superior. Pode descargarllo aquí
  • Mozilla Firefox versión 3.0 ou superior. Pode descargarllo aquí
  • Google Chrome versión 46 ou superior. Pode descargalo aquí
  • Opera versión 33 ou superior. Pode descargalo aquí
  • Safari versión 9 ou superior. Pode descargalo aquí

Por unha maior seguridade e un maior goce da súa experiencia na web recomendámoslle use sempre as últimas versións dos navegadores, xa que son máis seguras e máis potentes que as antigas.

Sinatura Dixital

Para poder realizar firmas dixitais é necesario instalar a aplicación Autofirma. Descargue a versión mais conveniente para vostede:

Os certificados dixitais admitiu

Para realizar algúns procedementos utilizando certificados dixitais, que proporcionan maior seguridade e fiabilidade aos procedementos usando o mesmo pode ser realizado é necesario. Os certificados actualmente apoiar este portal Servizos telemáticos son:

O sitio web da FNMT será aberto nunha nova ventá

Se non ten un certificado dixital emitido pola Royal Mint (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) poden obter aquíOnde vai atopar a información necesaria para levar a cabo a súa xestión.

Se vostede usa o navegador Firefox e dispón dun certificado dixital emitido pola FNMT importado no seu navegador pero este non detecta o devandito certificado ou obtén o erro "Error obtendo a firma dixital da solicitud", comprobe que ten o certificado instalado correctamente así como os certificados da propia FNMT. Pode descargalos aquí

Se usa o navegador Firefox e ter un certificado dixital emitido pola FNMT na tarxeta criptográfico pero o seu navegador non detecta un tal certificado, ten que baixar e instalar o paquete que fornece o FNMT propia. Pode baixa-lo aquí

O sitio web do ID electrónico será aberto nunha nova ventá

Podes usar este sitio web DNIe. Para os procesos coa sinatura dixital DNIe, recomendamos o uso problemas Firefox, foron detectadas con Internet Explorer. Para máis información sobre o DNIe visite o sitio web: http://www.dnielectronico.es

O sitio web do LCCA será aberto nunha nova ventá

Na realización de transaccións en liña tamén é posible ofrecer os certificados emitidos pola Autoritat de Certificació de Valencia. Para obter este certificado, pode atopar a información necesaria aquí

A páxina web da entidade certificadora abrirase nunha nova fiestra.

Na realización de trámites on-line tamén é posible aportar certificados emitidos por AC CAMERFIRMA. Para a obtención deste certificado pode atopar a información necesaria aquí

A páxina web da entidade certificadora abrirase nunha nova fiestra.

Na realización de trámites on- line tamén é posible achegar certificados emitidos por ANF AC. Para a obtención deste certificado pode atopar a información necesariaaquí

A páxina web da entidade certificadora abrirase nunha nova fiestra.

Na realización de trámites on- line tamén é posible achegar certificados emitidos por ACA AC. Para a obtención deste certificado pode atopar a información necesariaaquí


Programas adicionais

Aínda que non se require de ningún software especial para a maioría dos trámites on-line que se poden realizar desde o Portal de Servizos Telemáticos, se necesitará ter instalado no seu computador o programa Adobe Reader, para poder visualizar e imprimir algúns documentos. Poderá descargalo gratuitamente aquí

O sitio web de Adobe Reader será aberto nunha nova ventá