Castelán  |  

Comprobación de Documentos

Documentos de Servizos de Comprobación Diputación de Lugo.

A partir desta páxina, pode comprobar a validez do documento ten, alomenos, o código de verificación que se atopa impreso. Se o documento é válido, tamén vai ofrecer a posibilidade de obter unha copia do documento electrónico inicial.