Estás en: Inicio Requisitos

Requisitos

Este Portal de Servizos Telemáticos está desenvolvido baseado na tecnoloxía Xava, así como cumprindo os requisitos de accesibilidade establecidos pola Lei de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, para os sitios web de Administracións Públicas.

Navegadores

Para a súa correcta utilización deberá acceder a el mediante:

  • Internet Explorer versión 6 ou superior. Pode descargalo aquí
  • Microsoft Edge versión 44.0 ou superior. Pode descargarllo aquí
  • Mozilla Firefox versión 3.0 ou superior. Pode descargarllo aquí
  • Google Chrome versión 46 ou superior. Pode descargalo aquí
  • Opera versión 33 ou superior. Pode descargalo aquí
  • Safari versión 9 ou superior. Pode descargalo aquí

Por unha maior seguridade e un maior goce da súa experiencia na web recomendámoslle use sempre as últimas versións dos navegadores, xa que son máis seguras e máis potentes que as antigas.

Sinatura Dixital

Para poder realizar firmas dixitais é necesario instalar a aplicación Autofirma. Descargue a versión mais conveniente para vostede:

Os certificados dixitais admitiu

Para realizar algúns procedementos utilizando certificados dixitais, que proporcionan maior seguridade e fiabilidade aos procedementos usando o mesmo pode ser realizado é necesario. Os certificados actualmente apoiar este portal Servizos telemáticos son:

O sitio web da FNMT será aberto nunha nova ventá

Se non ten un certificado dixital emitido pola Royal Mint (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) poden obter aquíOnde vai atopar a información necesaria para levar a cabo a súa xestión.

Se vostede usa o navegador Firefox e dispón dun certificado dixital emitido pola FNMT importado no seu navegador pero este non detecta o devandito certificado ou obtén o erro "Error obtendo a firma dixital da solicitud", comprobe que ten o certificado instalado correctamente así como os certificados da propia FNMT. Pode descargalos aquí

Se usa o navegador Firefox e ter un certificado dixital emitido pola FNMT na tarxeta criptográfico pero o seu navegador non detecta un tal certificado, ten que baixar e instalar o paquete que fornece o FNMT propia. Pode baixa-lo aquí

O sitio web do ID electrónico será aberto nunha nova ventá

Podes usar este sitio web DNIe. Para os procesos coa sinatura dixital DNIe, recomendamos o uso problemas Firefox, foron detectadas con Internet Explorer. Para máis información sobre o DNIe visite o sitio web: http://www.dnielectronico.es

O sitio web do LCCA será aberto nunha nova ventá

Na realización de transaccións en liña tamén é posible ofrecer os certificados emitidos pola Autoritat de Certificació de Valencia. Para obter este certificado, pode atopar a información necesaria aquí

A páxina web da entidade certificadora abrirase nunha nova fiestra.

Na realización de trámites on-line tamén é posible aportar certificados emitidos por AC CAMERFIRMA. Para a obtención deste certificado pode atopar a información necesaria aquí

A páxina web da entidade certificadora abrirase nunha nova fiestra.

Na realización de trámites on- line tamén é posible achegar certificados emitidos por ANF AC. Para a obtención deste certificado pode atopar a información necesariaaquí

A páxina web da entidade certificadora abrirase nunha nova fiestra.

Na realización de trámites on- line tamén é posible achegar certificados emitidos por ACA AC. Para a obtención deste certificado pode atopar a información necesariaaquí


Programas adicionais

Aínda que non se require de ningún software especial para a maioría dos trámites on-line que se poden realizar desde o Portal de Servizos Telemáticos, se necesitará ter instalado no seu computador o programa Adobe Reader, para poder visualizar e imprimir algúns documentos. Poderá descargalo gratuitamente aquí

O sitio web de Adobe Reader será aberto nunha nova ventá