Estás en: Inicio Aviso Legal

Este Portal ten por obxecto pór a disposición dos usuarios toda clase de servizos e informacións relacionadas coas entidades asociadas de xeito totalmente gratuíto.

O usuario deste Portal deberá aceptar as presentes condicións e termos de uso que teñen carácter vinculante, entendéndose que o simple uso destas páxinas supón a referida aceptación con carácter íntegro e sen ningún tipo de reservas. Estas condicións e termos de uso terán unha vixencia indefinida, reservándose as entidades participantes o dereito a modificalas.

Aviso Legal

O usuario accederá ao Portal e fará uso do contido do mesmo conforme á legalidade vixente en cada momento e ás normas da boa fe, a moral e os bos costumes. O usuario non poderá usar o presente sitio web con ningunha finalidade ou propósito que sexa ilegal ou estea prohibido polas presentes condicións de uso, quedando prohibida calquera actuación en prexuízo das entidades participantes ou de terceiros.

Especialmente, o usuario non poderá acceder ao Portal de modo que dane, deteriore, inutilice ou sobrecargue os servizos e/ou información ofrecida, non poderá interferir o uso de devanditos servizos e/ou información por outros terceiros, non poderá intentar o acceso nin acceder a sitios, servizos, sistemas informáticos do Portal ou a redes conectadas ó Portal sen autorización, cando a mesma sexa preceptiva para o acceso, nin mediante actos de intrusión (hacking) ou por calquera outro medio non autorizado.

As entidades participantes resérvanse o dereito a suspender temporalmente o acceso ó portal, sen previo aviso, de forma discrecional e temporal.